ആശംസകള്‍ / പ്രതികരണങ്ങള്‍ / സന്ദേശങ്ങള്‍
ഈ വെബ്സൈറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദേശങ്ങളും ഞങ്ങള്‍ക്ക് അറിയാന്‍ അതിയായ താല്പര്യമുണ്ട്. ഈ വെബ്സൈറ്റ് പ്രചാരണത്തിനും വിപുലീകരണത്തിലും വേണ്ടിയുള്ള നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
Email
Password
 

Not yet a member?
Register Now! [Very Simple Form, Only 3 required fields]


Forget your password?
Click here to get your password
Name *
Email *
Password *
Phone
Designation
Image
 
Native Place
Native District
Native State
Native Country
 
Current Location
Current Country
Already Registered? Please Login
 
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

ഗുഡ് വെബ്സൈറ്റ്
 
jijo
Kottayam

എന്റെ ജീവിധത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ളൊരു മാറ്റം തന്ന ..റിയാളുസ്വാലിഹീൻ ... എന്ന ഈ vebsait ..ന്റെ പിന്നിലുള്ള എല്ലാവര്ക്കും നാഥൻ ..സ്വർഗം നൽകട്ടെ .. എല്ലാ മുഹ്മിനിനിയും ..വളരെ ഫലപ്രദമായ കിതാബാണ്...എല്ലാ വർക്കും അസ്സലാമുഅലൈക്കും ..
 
said
islam

അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ ഈ ഉദ്യമത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ, ആയത്തുകളുടെ അറബിയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു
 
basheer mathottam
medical rep come khatheeb

 
swairbum
hofguaky

 
swairbum
hofguaky

JyI=
 
swairbum
hofguaky

20
 
swairbum
hofguaky

@@cDRGR
 
swairbum
hofguaky

20
 
swairbum
hofguaky

1
 
swairbum
hofguaky

20
 
swairbum
hofguaky

 
swairbum
hofguaky

1'"
 
swairbum
hofguaky

20
 

20
 
swairbum
hofguaky

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
 
swairbum
hofguaky

20
 
swairbum
hofguaky

സുജൂദിൽ അല്ലാഹുവോട് ഏറ്റവും അടുത്താണ് ഒരു അടിമ . സുജൂദിൽ പ്രാർത്ഥന വർധിപ്പിക്കുക എന്ന് നബി സ്.. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഫർദ് നമസ്കാരത്തിൽ വർത്തിക്കാൻ കഴിയുമോ . അത്തറും നേരം സുജൂദി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ?
 
Abdul Latheef.
Tour opreting kerala

ചില ഹദീസുകൾ ഒന്നും ഇതിൽ ലഭ്യമല്ല . അത് ഒന്ന് പരിഗണിക്കണം . ഞൻ പലപ്പോളും ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഒരു കമ്പ്ലീറ്റ് റഫറൻസ് ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് . പക്ഷെ ചില ഹദീസുകൾ ത്തിൽ ലഭ്യമല്ല.. അതുപോലെ തന്നെ ചില അദീസുകൾക് ഒന്ൻ റഫറൻസ് നമ്പർ ഇല്ല.
 
Aleesha sajid

മന്ദബുദ്ധികൾ, ഹിജഡകൾ, വികലാംഗർ എന്നിവരെ കുറിച്ച് വിശുദ്ദ ഖുർആനും തിരുസുന്നത്തും എന്ത് പറയുന്നു.? ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാമിക കാഴ്ചപ്പാട് എന്ത്?
 
Hakkeem

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10