ആശംസകള്‍ / പ്രതികരണങ്ങള്‍ / സന്ദേശങ്ങള്‍
ഈ വെബ്സൈറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദേശങ്ങളും ഞങ്ങള്‍ക്ക് അറിയാന്‍ അതിയായ താല്പര്യമുണ്ട്. ഈ വെബ്സൈറ്റ് പ്രചാരണത്തിനും വിപുലീകരണത്തിലും വേണ്ടിയുള്ള നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
Email
Password
 

Not yet a member?
Register Now! [Very Simple Form, Only 3 required fields]


Forget your password?
Click here to get your password
Name *
Email *
Password *
Phone
Designation
Image
 
Native Place
Native District
Native State
Native Country
 
Current Location
Current Country
Already Registered? Please Login
 
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

അസ്സലാമു alaikum
 
ahmed nashoor

അസ്സലാമു അലൈക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു വെബ്‌ സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ച ഇതിന്റെ ബാരവഹി കള്‍ക്ക് അള്ളാഹു അതിനുള്ള പ്രതിഫലം നല്കട്ടെ
 
Mohammed Mansoor

ഘടനയിലും, രീതിയിലും, ഉള്ളടക്കത്തിലും ഈ വെബ്സൈറ്റ് വളരെയധികം മികച്ചു നില്‍കുന്നുണ്ട്. ഖുര്‍ആനും, ഹദീസുകളും സമന്വയിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഈ പ്രവര്‍ത്തനം ശ്ലാഘനീയമാണ്. അണിയറയിലെ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് അള്ളാഹു അര്‍ഹമായ പ്രതിഫലം നല്‍കട്ടെ...
 
mohamed haris
DOHA, QATAR

ഇ വെബ്‌ സിറെനേയ പറ്റി വായിക്കാൻ പോകുകയാണ് ഇന്ഷ അല്ല്
 
Muhammed shereef
Document Controller

മാഷാ അല്ലഹ്
 
muhammedbarshad
sales executive

വിലപ്പെട്ട ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണിത്. ഇനിയും ധാരാളം വിഷയങ്ങൾ ചര്ച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
 
MOHAMMED BASHEER
Administration officer

അസ്സലാമു അലൈക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു വെബ്‌ സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ച ഇതിന്റെ ബാരവഹി കള്‍ക്ക് അള്ളാഹു അതിനുള്ള പ്രതിഫലം നല്കട്ടെ
 
sameertp
govt.employee

ഇതിന്റെ പ്രായോജകർ ആരാണ് എനിക്ക് കുനൂതിനെ കുറിച്ച കുറച്ചും കൂടി അറിവ് ലഭിക്കണം കാരണം സ്ഥിരമായി സുബ്ഹിക്ക് ഒതിയിരുന്ന ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓതാൻ പറ്റാറില്ല അറിയിക്കുമല്ലോ
 
Hamza
No

ഇതിന്റെ പ്രായോജകർ ആരാണ് എനിക്ക് കുനൂതിനെ കുറിച്ച കുറച്ചും കൂടി അറിവ് ലഭിക്കണം കാരണം സ്ഥിരമായി സുബ്ഹിക്ക് ഒതിയിരുന്ന ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓതാൻ പറ്റാറില്ല അറിയിക്കുമല്ലോ
 
Hamza
No

g
 
sameer

അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കെട്ടെ.
 
Abdul Naseer

അസ്സലാമു അലൈക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു വെബ്‌ സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ച ഇതിന്റെ ബാരവഹി കള്‍ക്ക് അള്ളാഹു അതിനുള്ള പ്രതിഫലം നല്കട്ടെ
 
nazim.n

അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കെട്ടെ.
 
shakkeer

Very good attempt.. wish your team all success.. Insha Allah.
 
Nasarudeen

അസ്സലാമു അലൈക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു വെബ്‌ സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ച ഇതിന്റെ ബരവഹികല്ക് അള്ളാഹു അതിനുള്ള പ്രതിഫലം നല്കട്ടെ
 
faisalabdulla
interior designer

thanks dear team may god bless u all
 
ayoob
u a e

അസ്സലാമു അലൈകും
 
sharafali.av

assalamubalaikum
 
afsalkader

assalamubalaikum
 
afsalkader

മാശാഹ് അല്ലാഹ് ...ഇതിന്റെ പിന്നില്‍ പ്രയത്നിച്ചവര്‍ക്ക് അല്ലാഹു തക്കതായ പ്രതിഫലം നല്‍കട്ടെ
 
siddiqtvm

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10