ആശംസകള്‍ / പ്രതികരണങ്ങള്‍ / സന്ദേശങ്ങള്‍
ഈ വെബ്സൈറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദേശങ്ങളും ഞങ്ങള്‍ക്ക് അറിയാന്‍ അതിയായ താല്പര്യമുണ്ട്. ഈ വെബ്സൈറ്റ് പ്രചാരണത്തിനും വിപുലീകരണത്തിലും വേണ്ടിയുള്ള നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
Email
Password
 

Not yet a member?
Register Now! [Very Simple Form, Only 3 required fields]


Forget your password?
Click here to get your password
Name *
Email *
Password *
Phone
Designation
Image
 
Native Place
Native District
Native State
Native Country
 
Current Location
Current Country
Already Registered? Please Login
 
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Allah is great
 
Sainul abid

അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ .,,
 
shafeek

Hope this is a great place to study about Holy Quraan.All the verybest !!!!!
 
Abdul Rasheed

ഈ സംരംഭത്തിനെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ . വളരെ ഉപകാരപ്രദം . പ്ര്വര്തകര്ക് വേണ്ടി ദുഅ ചെയ്യുന്നു
 
nadeera
housewife

അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ
 
backer

അള്ളാഹു ഇ പ്രവര്ത്തനം seekarikatte
 
irfanrahman
electrician

this site is grate and helpfully...................
 
aslam

ഖുർആൻ ടോപ്പിക്ക് & ഹദീസ് ടോപ്പിക്ക് ഇത് സേവ് ചെയ്യാൻ പട്ടുനില്ല , സേവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ആണെങ്കിൽ വളരെ ഉപകാരം ആകും
 
abdul rasheed ali
serviece

ഇത്രേം നല്ല ഒരു സൈറ്റ് ഒരു പാട് പേരക് ഉപകാരമാവും ഇത് എല്ലാ വരിലും എത്തിക്കണം
 
fazil
malappuram

ഇത് തയ്യരക്കിയവർക്ക്കും വായിക്കുന്നവര്ക്കും അള്ളാഹു തക്കതായ പ്രതിഫലം നല്കുമാരവട്ടെ .. ആമീൻ
 
Sameena Mujeeb
Textile Designer

അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ .
 
MUJEEB

ഐ ലൈക്‌
 
thanseer
cco in blue star

Malayalam
 
kkashrafcherumoth@gmail.com

ഗുഡ് ടീച്ചിംഗ് ഓൾ മുസ്ലീംസ്
 
Muhammed Ali
kerala

ജസാകല്ലഹു ഖൈരൻ കസീറൻ
 
jaisal
kerala

assalamu allaikkum
 
abdul sahir

ഈ സംരംഭം അല്ലാഹു പൂര്‍ത്തീകരിച്ചു ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കട്ടേയ്
 
rasheed

assalamu allaikkum
 
arif
calicut

Allahu Akbar
 
sajeed
administrator

അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ
 
mohammed nizam
ksa

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10