ഖുര്‍ആന്‍ ജിഹാദിന്റെ ആയുധം

[ 1 - Aya Sections Listed ]
Surah No:25
Al-Furqaan
52 - 52
അതിനാല്‍ സത്യനിഷേധികളെ നീ അനുസരിച്ചു പോകരുത്‌. ഇത്‌ (ഖുര്‍ആന്‍) കൊണ്ട്‌ നീ അവരോട്‌ വലിയൊരു സമരം നടത്തിക്കൊള്ളുക.(52)